SVG tekening

Info

×

Spelen met lijnen en vlakken

Ik maak Scalable Vector Graphics, digitale tekeningen. Tekeningen die scherp blijven, hoe groot ook geschaald. Ik speel meetkunde. Met punt, lijn, cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek. Ik speel met lijn en vlak. Het licht speelt met mij mee en door het licht, de schaduw ook.

Ik hou van de anderhalve meter ruimte om mij heen.
Zonder bomen geen leven.

Albine/

Zeeuwse knop 2020/

mail

boeken
×

Boeken

Using SVG with CSS3 and HTML5
Amelia Bellamy-Royds, Kurt Cagle, Dudley Storey/O’Reilly
ISBN: 978-1-491-92197-5

HTML5
Doolaard & Kassenaar/ Van Duuren Informatica
ISBN: 978-90-5940-808-1

CSS Flexbox & Grid Layout
Peter Doolaard/ Van Duuren Informatica
ISBN: 978-90-5940-921-7

CSS The Definitieve Guide
Eric A. Meyer & Estelle Weyl/O’Reilly
ISBN: 978-1-449-39319-9